Întrebări din punctele fundamentale

 1. Cum putem să-L cunoaştem pe Dumnezeu?
 2. Aţi citit din Biblie? Ce metode de studiu biblic cunoaşteţi?
 3. Care este temă generală a Bibliei?
 4. Cum a fost scrisă Biblia?
 5. Cum au fost oamenii inspiraţi de Dumnezeu?
 6. Cum s-a păstrat textul biblic?
 7. Cum dovedim că există Dumnezeu?
 8. Care sunt numele lui Dumnezeu?
 9. Care sunt trăsăturile de caracter ale lui Dumnezeu?
 10. Ce este predestinaţia?
 11. Ce este precunoşterea lui Dumnezeu?
 12. Ce înseamnă monoteism?
 13. Ce înseamnă trinitate?
 14. Ce profeţii cunoaşteţi despre Mesia?
 15. Cum explicaţi profeţia despre Mesia din Daniel capitolul 9?
 16. Isus era om adevărat sau Dumnezeu adevărat?
 17. De ce a fost necesară întruparea fiului lui Dumnezeu?
 18. Ce înseamnă că Isus este Mântuitorul nostru personal?
 19. Cine este Duhul Sfânt?
 20. Ce rol are Duhul Sfânt în biserică?
 21. Ce rol are Duhul Sfânt în lume?
 22. Cum a creat Dumnezeu lumea noastră?
 23. Au fost 7 zile reale sau perioade de timp?
 24. Ce importanţă are instituirea Sabatului la creaţiune?
 25. Cum a fost creat omul?
 26. Ce este sufletul şi ce este suflarea de viaţă?
 27. Este sufletul nemuritor?
 28. Cum a apărut păcatul? Cine este Satana sau Lucifer?
 29. Ce urmări a avut căderea omului în păcat?
 30. Ce a făcut Dumnezeu pentru eliberarea oamenilor de păcate?
 31. Ce este harul?
 32. Ce este credinţa?
 33. Ce este iertarea?
 34. Ce este păcatul?
 35. Ce este pocăinţa?
 36. Ce este îndreptăţirea?
 37. Ce este sfinţirea?
 38. Ce este încrederea în Dumnezeu?
 39. Ce rol are biserica în planul lui Dumnezeu?
 40. Ce este biserica vizibilă?
 41. Ce este biserica invizibilă?
 42. Cum se poate dezvolta părtăşia în biserică?
 43. Ce faceţi dacă vedeţi pe unii fraţi greşind sau păcătuind?
 44. Ce trebuie să facă o persoană pentru a deveni membru al bisericii?
 45. Ce înseamnă preoţia tuturor credincioşilor?
 46. Care sunt slujbaşii bisericii şi ce rol au ei?
 47. Cum a evoluat istoria bisericii după propovăduirea apostolilor? 2 Ţesal. 2: 3,4
 48. Ce ştiţi despre reforma protestantă?
 49. Ce înseamnă biserica rămăşiţei? Apoc.12:17
 50. Care sun cele 3 solii îngereşti? Apoc. 14: 6-12
 51. Cum este organizată biserica A.Z.S.?
 52. Ce înseamnă unitate în diversitate şi cum se poate realiza?
 53. De ce s-a botezat Isus?
 54. Ce rol are botezul?
 55. Cum se face botezul biblic?
 56. Ce semnificaţie are botezul biblic?
 57. Ce trebuie să facă o persoană care doreşte să fie botezată?
 58. Pot fi botezaţi copiii?
 59. Care sunt urmările botezului?
 60. Unde scrie în Biblie despre spălarea picioarelor?
 61. Ce rol are spălarea picioarelor?
 62. Ce rol are Cina Domnului?
 63. Ce fel de pâine şi băutura se serveşte?
 64. Ce sunt darurile spirituale şi ce rol au ele?
 65. Ce înseamnă darul profeţiei şi ce rol are?
 66. Cum s-a manifestat darul profeţiei în biserica noastră?
 67. Cum se testează dacă un profet este inspirat de Dumnezeu?
 68. Care sunt cele 10 porunci? Unde apar în Biblie?
 69. Care este rolul Legii, a celor 10 porunci?
 70. Ce sunt legile ceremoniale?
 71. Mai sunt valabile cele 10 porunci?
 72. De ce mulţi creştini calca cele 10 porunci?
 73. Ce legătură este între Lege şi har?
 74. Mai este valabil sabatul? Ce argumente exista în acest sens?
 75. Ce semnificaţie are sabatul?
 76. Cum au respectat sabatul Isus Hristos şi apostolii?
 77. Cum s-a schimbat sabatul în cursul istoriei?
 78. Când începe sabatul şi cum ne pregătim pentru sabat?
 79. Cum petrecem sau sfinţim sabatul?
 80. Ce faci când te cheamă sâmbătă la şcoala, servici, nunta sau examene?
 81. Cine e proprietar al tuturor lucrurilor noastre?
 82. Ce înseamnă că noi suntem administratori al trupului nostru?
 83. Ce înseamnă că noi suntem administratori al aptitudinilor şi talentelor?
 84. Ce înseamnă că noi suntem administratori al timpului?
 85. Ce înseamnă că noi suntem administratori bunurilor materiale?
 86. Ce înseamnă că noi suntem administratori ai banilor?
 87. Ce este zecimea?
 88. Cum se administrează zecimea conferinţă?
 89. Ce sunt darurile? Cum se administrează ele?
 90. Care e diferenţa între zecimi şi daruri?
 91. Unde scrie în Biblie ca noi suntem temple ale Duhului Sfânt?
 92. Ce înseamnă că noi suntem temple ale Duhului Sfânt?
 93. Ce înseamnă NEW START?
 94. Ce atitudine aveţi faţă de alcool, tutun, cafea, ceai verde şi negru?
 95. Unde scrie în Biblie despre alimentele curate şi necurate?
 96. Cum se caracterizează îmbrăcămintea creştinilor?
 97. Ce părere aveţi despre TV şi filme?
 98. Ce activităţi sunt inacceptabile pentru creştini?
 99. Ce părere aveţi despre alimentaţia vegetariană?
 100. Ce trăsături de caracter trebuie să dezvolte creştinul în viaţa lui?
 101. Care este scopul lui Dumnezeu pentru nucleul familial?
 102. Cum se poate face în familie atmosferă plăcută?
 103. Ce este altarul de familie?
 104. Numărul de copii într-o familie credincioasă poate fi planificat?
 105. Cum să creştem copiii pentru a-L iubi pe Dumnezeu?
 106. Ce părere aveţi despre concubinaj, divorţ, homosexualitate?
 107. Cum explicaţi textul din Daniel 8:14?
 108. Ce s-a întâmplat în anul 1844 în sanctuarul din ceruri?
 109. Ce înseamnă judecata de cercetare?
 110. Ce înseamnă cernerea bisericii?
 111. Ce înseamnă ploaia târzie?
 112. Ce înseamnă strâmtorarea lui Iacov?
 113. De unde ştim că va reveni Isus?
 114. Care sunt semnele revenirii lui Isus Hristos?
 115. Cum va reveni Hristos?
 116. Ce se întâmplă cu omul după ce moare?
 117. Care sunt ideile de bază ale spiritismului?
 118. Care este punctul culminant al spiritismului?
 119. Cum va fi învierea morţilor?
 120. Câte învieri vor fi?
 121. Când va fi perioada de 1000 de ani din Apocalips 20?
 122. Ce se va întâmpla la sfârşitul celor 1000 de ani?
 123. Ce este moartea a doua?
 124. Când şi cum va fi iadul?
 125. Cum va fi pe Noul Pământ?
 126. Cum a fost experienţa convertirii?
 127. Ce experienţe aţi avut cu Dumnezeu?