Biserici adventiste în Timişoara

Biserici adventiste în Timişoara. Imagini şi scurtă descriere a Bisericii Adventiste.

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea este o biserică creştină, evanghelică, protestantă, care Îl mărturiseşte pe Iisus Christos ca Domn şi Mântuitor. Ea recunoaşte Sfânta Scriptură ca fiind singura normă de credinţă şi practică. Denumirea Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea se referă la două aspecte majore ale adevărului biblic: credinţa în revenirea iminentă a Domnului Iisus Christos şi respectarea zilei de Sabat ca memorial al creaţiunii şi semn al răscumpărării.

Misiunea Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea  este să acorde asistenţă religioasă şi spirituală credincioşilor şi să predice Evanghelia veşnică a Domnului Iisus Christos, în conformitate cu mesajul celor trei îngeri menţionaţi în capitolul 14 din Apocalipsa, pentru a-i conduce pe oameni, în spiritul dragostei creştine, să devină ucenici ai lui Iisus Christos şi membri ai Bisericii Sale, convinşi de răspunderea ce le revine faţă de Dumnezeu şi faţă de societate.

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, se implica în  activități de slujire a nevoilor semenilor. Prin diaconie răspunde trebuințelor persoanelor și grupurilor defavorizate, prin societatea Tabita se îngrijește de săraci, prin TinServ –uri tinerii se pun la dispoziția comunităților locale, aceste acțiuni fiind o adevărată școală a civismului creștin.

Prin Agenția Adventistă de Dezvoltare, Refacere și Ajutor ( ADRA), oferă ajutor de urgență, în urma dezastrelor, ajutor umanitar persoanelor aflate în dificultate, indiferent de apartenența lor religioasă.

Prin Departamentul de Sănătate, prin Asociația Sănătate și Temperanță, Asociația pentru Sănătate, Educație și Familie (ASEF), prin centrele de Sănătate și Medicină Preventivă se promovează un stil de viață sănătos îmbunătățind calitatea vieții semenilor noștri.

Prin Departamentul Viața de Familie se oferă asistență, instruire și sustinere familiilor credincioșilor dar și semenilor. Prin Departamentul Misiunea Femeii sunt derulate campanii de luptă pentru prevenirea violenței domestice.

Prin Departamentul de Relații Publice și Libertate Religioasă (RPLR) se promovează apărarea libertății religioase și se intervine, pe lângă autorități, în cazuri de intoleranță religioasă. Acest departament reprezintă Biserica în relația cu statul și cu alte culte religioase. Departamentul Lucrării Personale stimulează și promovează creativitatea primită în dar de la Dumnezeu.

Departamentul de Tineret și Copii, recunoaște și stimulează dezvoltarea darurilor literare, muzicale sau de arte vizuale și scenice ale tinerilor și copiilor. Prin casele de copii biserica își asumă responsabilitatea salvării și creșterii unor copii abandonați, prin centrele de bătrâni și adăposturi se oferă spijin persoanelor vârstnice, singure sau fară suport. Departamentul de Educație coordonează instituțiile de învățământ din cadrul Bisericii.

Departamentul Media, prin Radio Vocea Speranței (RVS) și Televiziune (Speranța TV), face ca mesajul creștin al speranței să fie auzit pretutindeni și să aibă acces în casele oamenilor.

 

 

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea are o formă de conducere preponderent reprezentativă,  aleasă în mod liber. Forma de conducere  reprezentativă a Bisericii recunoaşte că autoritatea aparţine credincioşilor Bisericii, iar responsabilitatea  executivă pentru administrarea Bisericii este  delegată unor organisme reprezentative și unor slujbaşi reprezentativi.

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea este o biserică mondială, fiind astazi ( în 2012) prezentă în 209 din cele 232 de țări recunoscute de către Națiunile Unite, publicând prin cele peste 60 de edituri, materiale în 921 de limbi și dialecte. Cu cele peste 25 de milioane de credincioși în toată lumea (membri botezați și aparținători) și cu peste un milion de noi membri ce se alătură Bisericii în fiecare an, având peste 70.000 de biserici locale, adventismul de ziua a șapte este una din denominațiunile creștine cu cel mai rapid ritm de creștere din lume.

În România, din 1869, când primul misionar adventist de origine poloneza, Mihail Bellina Czechowski sosește în Transilvania și apoi în Muntenia, împărtășindu-și convingerile și credința din cuvîntul Scripturii și până astăzi numărul credincioșilor a crescut la peste 100.000 (membri botezati și aparținători). Ei se adună pentru închinare în peste 1.100 biserici adventiste.

În Conferința Banat (organ administrativ – teritorial pentru județele Timiș, Arad, Bihor, Hunedoara și Caraș Severin), trăiesc peste 10.000 de credincioși adventiști, care se închină în 154 biserici locale și grupe.

În județul Timiș sunt 34 biserici locale și grupe organizate.

Atestarea prezenței adventiste în Timișoara este din anul 1900. La început credincioșii nu aveau lăcașuri de închinare, ei se adunau în case particulare sau clădiri închiriate. Condițiile de desfășurare a activitătilor și slujbelor religioase erau destul de modeste. Astazi în Timișoara sunt patru biserici adventiste de ziua a șaptea. Biserica adventistă din Timișoara a folosit pentru prima data, între bisericile creștine din oraș, în anul 1996 recepția programelor religioase transmise prin satelit. Trei biserici s-au dotat cu instalație de recepție în sensul acesta. Biserica deține o librarie creștină și un centru de studii biblice ”Sola Scriptura”, biserica are activitate organizată de slujire creștină, în spitale și pentru persoanele private de libertate, în penitenciar, Radio Vocea Speranței Timișoara pregătește și emite zilnic programe spirituale, de sănatate, de educație, pentru copii și tineri, precum și muzică creștină. Programul de televiziune ”Speranța TV” acoperă toata țara, putând fi recepționat și în Timișoara. Trei biserici adventiste din Timișoara au pagină web de prezentare a programelor si activităților.

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din Timișoara își desfășoară activitatea având o relație de bună înțelegere cu celelalte biserici creștine și culte religioase din oraș contribuind la binele spiritual și social al cetățenilor orașului.

Pastor Pavel Memete,
Conferința Banat
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea,

 

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea Timișoara ”Maranatha”

Situată în piața Alexandru Mocioni, nr.7, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea ”Maranatha”, funcționeaza într-un imobil proprietate, într-o curte interioară, cumpărat în anul 1971. In anul 1973 încep lucrările de amenajare, iar în anul 1986 interiorul bisericii capată o noua înfățișare, conceptul fiind al arhitectului Gheorghe Petrescu. Pastorii care au slujit din începuturi și pană cînd biserica a avut lăcaș proprietate au fost: Pătru Todor, Hermann Petru, Gașpar, Constantin Tolici, Pasztor I., Petre P. Paulini, Csedula Stefan, Bauer I., Leon Balan, Constantin Popescu, Ioan Tăchici, Gheorghe Motorca, Nicușor Ghițescu, Pavel Crișan, Ion Radulescu, Ștefan Faur, Gligor Deac. Primul misionar creștin adventist care a pleacat din Romînia în misiune externă, în Madagascar, a fost pastorul Constantin Tolici. El a plecat în 1929, de la Timișoara. Dupa ce biserica a avut un loc propriu de închinare a cunoscut o puternică dezvoltare, perioadă când pastorul bisericii a fost Gligor Deac. Lucrarea și personalitatea sa își vor pune puternic amprenta asupra dezvoltării bisericii din Timișoara și Banat pentru mai bine de un sfert de veac. Pastorul Gligor Deac a fost președintele Conferinței  timp de 17 ani. În această perioadă sediul conferinței se mută de la Sibiu la Timișoara, în această locație.  Biserica adventistă ”Maranatha” a fost slujită pentru urmatoarea perioadă de timp de pastorii: Pavel Memete, Marius Morar, Narcis Ardelean, Mihai Maur, Cornel Dărvășan, Daniel Dumitriu, Vasile Burleanu, iar actualmente de pastorul Beniamin Zeiler. În fiecare săptămână, în perioade de restriște sau de libertate, au venit și vin să se închine aici români, maghiari, germani, sârbi, roomi; tineri, copii sau vârstnici; studenți, intelectuali dar și oameni simpli, în bună înțelegere, în spiritul caracteristic Timișoarei. Din Biserica Adventistă ”Maranatha” s-au dezvoltat celelalte trei biserici adventiste din Timișoara. Pentru mulți ani, înainte de 1989,  locația bisericii adventiste a fost cunoscută și prin fântâna forată în curtea bisericii, de unde mulți cetățeni se aprovizionau cu apa cea de toate zilele.

În Biserica Adventistă ”Maranatha” în perioada dinainte de Revoluție, ani la rând, activitatea copiilor a funcționat neântrerupt, în ciuda riscului de atunci, programele organizate au adus prospețime și viață. Imediat după 1989 corul de copii ”Mesagerii Dragostei” a concertat în mai multe localitați din județele Timiș și Arad, dar și în străinătate, în Germania și Austria. Biserica Adventistă ”Maranatha” a fost vizitată de multe personalități importante de la conducerea mondială și zonală a bisericii adventiste, fiecare eveniment de felul acesta fiind marcant pentru închinători. Biserica Adventistă ”Maranatha” se distinge prin activități precum: ziua porților deschide, sărbătoarea recunoștinței, ziua gaborului creștin, școli biblice de vacanță, activități TinServ, seminarii și expoziții de sănătate, seminarii pentru familii și pentru tineri, activități ale copiilor, activități sociale și umanitare, programe de tineret și muzicale. Programul de închinare, din Sabat, este îmbogățit prin activitatea corului, corului de tineret, grupului vocal ”Laudes Christi” și fanfarei  bisericii locale. Slujbași și credincioși din Biserica Adventistă ”Maranatha” se îngrijesc de încurajarea și sustinerea activităților de închinare și sociale pentru grupele de credincioși adventiști din localitățile: Cărpiniș, Săcălaz, Peciu Nou.

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea Timișoara ”Betania”

Situată în zona Bălcescu, strada Independenței, nr. 19, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea ”Betania”, funcționeaza într-un imobil proprietate, cumpărat în anul 1956. În anul 1992, clădirea existentă atunci se amenajază ca lăcaș de închinare, iar în februarie 1993 se înființeaza a doua biserică adventistă din Timișoara, în prezența președintelui Uniunii Romîne, pastorul Nelu Dumitrescu și a președintelui Conferinței Banat, pastorul Adam Engelhardt. În anul 1994 încep lucrările de construcție la noua clădire a bisericii cu o capacitate de 500 de locuri, după concepția arhitectului Aura Iavorsky, care vor fi încheiate în anul 1998. Clădirea a fost ridicată în timpul mandatului de președinte de Conferință al pastorului Adam Engelhardt, principalul mobilizator și susținător al acestui proiect. Sfințirea bisericii are loc la 28 noiembrie 1998, în prezența președintelui Uniunii Romîne, pastorul Adrian Bocăneanu. Pastorii care au slujit biserica sunt: Marius Morar, Traian Maur, Adam Engelhardt, Mihai Maur, Vasile Burleanu, iar actualmente  pastorii Teofil Brînzan și Vinicius Ivașco. Avînd spațiu suficient, sediul administrativ al Conferinței Banat, se mută din anul 1998 la această adresă, unde funcționează până în 2006. Președinții de conferință din această perioadă sunt pastorii: Ion Buciuman, Pavel Memete și Mihai Maur.

Din 1995 aici functionează primul post de radio creștin – adventist din zona de vest a țarii, Radio Vocea Speranței Timișoara. Aici funcționează și Grădinița adventistă ”Betania”.

Biserica Adventistă ”Betania” se distinge prin activități precum: ziua dascălului, ziua libertății religioase, ziua Bibliei, expoziții de sănătate, școli biblice de vacanță, activități umanitare, seminarii de familie, seminarii biblice etc. Fiind cea mai mare sala de închinare adventistă din Timișoara, aici se organizează frecvent concerte și  programe muzicale. Programul de închinare, din Sabat, este îmbogățit prin activitatea corului și formației de blockflote a bisericii locale. Slujbași și credincioși din Biserica Adventistă ”Betania” se îngrijesc de încurajarea și sustinerea activităților de închinare și sociale pentru grupele de credincioși adventiști din localitățile: Recaș, Buziaș, Liebling. Pastorii Bisericii Adventiste ”Betania” slujesc și biserica adventistă din Sacoșul Turcesc.

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea Timișoara ”Speranța”

Situată în Cartierul Mehala, strada Crișan, nr.11, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea ”Speranța”, funcționează într-un imobil proprietate, din februarie 1996. Imobilul achiziționat în anul 1995 a fost amenajat, rezultând 120 de locuri pentru credincioșii din această parte a orașului. Biserica a fost inaugurată și organizată în februarie 1996 în prezența președintelui Uniunii Române, pastorul Adrian Bocăneanu și a președintelui Conferinței Banat, pastorul Adam Engelhardt.  De la inaugurare și până astăzi biserica a fost slujită de pastorii: Gligor Deac, Narcis Ardelean, Daniel Dumitriu, Pavel Memete, iar actualmente de pastorii: Marius Morar și Adrian Iorgulescu. Pentru această biserică pastorul Marius Morar a demarat deja planul construirii unui nou și modern lăcaș de cult.

De-alungul anilor Biserica Adventistă ”Speranța” s-a distins prin diverse activitați de impact cum ar fi: ziua libertații religioase, sarbătoarea recunoștinței, seminarii de cunoaștere a Bibliei, slujire creștină în spitale, slujire creștină în penitenciar, cursuri de gătit sănătos, cum să scapi de fumat, miniexpoziții de sănătate și școli biblice de vacanță, ultimele două activități în localități din jurul Timișoarei: Sânmartinul Sârbesc, Bucovăț, Sânandrei, Carani, Cornești, Pișchia etc.  Programul de închinare, din Sabat, este îmbogățit prin activitatea corului și orchestrei bisericii locale. Slujbași și credincioși din Biserica Adventistă ”Speranța” se îngrijesc de încurajarea și sustinerea activităților de închinare și sociale pentru grupele de credincioși adventiști din localitățile: Sânmartinul Sârbesc, Bucovăț, Pișchia, Fibiș, Ivanda, Petrovaselo. Pastorii Bisericii Adventiste ”Speranța” slujesc și bisericile adventiste din: Sânnicolaul Mare, Iecea Mare și Sanandrei.

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea Timișoara ”Dynamis”

Situată în zona Traian, pe strada Ecaterina Teodoroiu, nr. 6, într-un imobil pus la dispoziție, cu o capacitate de 150 de locuri, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea ”Dynamis” este cea mai nou apărută biserică adventistă din Timișoara. A fost organizată de pastorii Pavel Memete și Vasile Burleanu în iulie 2011. În prezent Biserica este slujită de pastorul Vasile Burleanu. Aici își are sediul Asociația studențească AMiCUS Timisoara, pastorul Vasile Burleanu fiind și capelanul studenților adventiști din Timișoara. O acțiune de impact care a avut loc pentru această zonă din oraș a fost programul ”Student Valdenz”.

Asociația AMiCUS este o asociație studențească autonomă, neguvernamentală și nonprofit ce iși propune ca scop principal stabilirea de relații de prietenie în mediile studențești și oferirea de oportunități în dezvoltarea personală, având la bază principii de viața sanătoase pentru trup, minte si suflet. Dorința studenților din Asociația AMiCUS este de a veni în întâmpinarea nevoilor comunitații prin acțiuni de voluntariat și prin descoperirea lui Dumnezeu, trăind o viața cu sens. În oraș studenții adventiști au desfășurat activități precum: ziua mondială antifumat, seminarii de sanătate în unități de învățământ, orășelul copiilor, acțiuni și concerte cu caracter umanitar etc.

Pastorul Bisericii Adventiste ”Dynamis” slujește și biserica adventistă din Jimbolia.