Acasa

Începând cu data de 19 iunie 2020 se reiau întâlnirile la Biserica Adventistă Betania, cu număr limitat de participanți dupa următorul program:

Vineri seara ora     18:00 – 19:00

Sâmbătă dimineață     10:00 – 12:00

Sâmbătă dupămasă    17:00 – 19:00

Dacă doriți să participați Sâmbătă dimineață la serviciul divin, vă rugăm să vă înscrieți prin SMS sau Whatsapp la:

Florin Dumitriu   0743 521 408  sau

Ionel Soponariu   0744 646 123

 Transmisie Live

Arhiva video

 

Puteți urmari  SPERANȚA TV LIVE non stop.

Despre noi

Moştenind spiritualitatea evanghelică

– baptistă, pietistă şi metodistă -, fără a pretinde că sunt singurii oameni ai lui Dumnezeu, adventiştii au convingerea că ei sunt “Rămăşiţa” Bisericii din Apocalips; (12:17, 14:6-12), mişcarea religioasă care corespunde cel mai bine criteriilor biblice. Ei îşi asumă cu modestie, dar cu toată seriozitatea şi hotărârea, rolul profeţilor biblici Ilie şi Ioan Botezătorul, în vederea avertizării lumii şi a pregătirii tuturor credincioşilor pentru venirea iminentă, premilenială şi vizibilă a lui Iisus.

Adventiştii militează pentru restaurarea şi finalizarea creştinismului, pe temeiul protestant Sola Scriptura, susţinând separarea dintre biserică şi stat, libertatea conştiinţei şi a cuvântului, mântuirea numai prin Iisus Christos, prin credinţă.

Pe lângă alte doctrine importante

şi valori comune celorlalţi creştini, adventiştii susţin câteva imperative biblice specifice: Sabatul zilei a şaptea (Sâmbăta), ca repaus creştin şi test escatologic; nemurirea condiţionată, dăruită credincioşilor prin înviere; sfinţenia corpului, a legilor naturii, condamnând viciile (sexul liber, drogurile, alcoolul, tutunul etc.), perversiunile şi alte practici nesănătoase, cum a fi uzul fără discriminare al produselor animale; Judecata divină începută în Cer din 1844; revenirea iminentă a lui Iisus ca singura speranţă a omenirii şi a individului.

Adventiştii mărturisesc Jertfa lui Hristos ca unică şi exclusivă cale a mântuirii oricărui om care crede, şi darul Duhului Sfânt ca garanţie a triumfului final al Adevărului prin Biserică.